عشق

                عشق

همین خنده های ساده توست

وقتی با تمام غصه هایت میخندی

تا من ازتمام غصه هایم رها شوم

 

/ 0 نظر / 34 بازدید